Kombinationer/Vyer/Förslag

3019
3019
Restaurering av fönsterutsmyckning.

Nedersta bilden visar del av stuckaturen innan restaurering är klar.
od2 Kornischlist OD2
Nedan olika kombinationer av skånelist
Skånelist